មាន​ផា​សុខភាព មានសុវត្ថិភាព មានភាពជឿជាក់

Antares Chat នឹងផ្តល់អ្នកបទពិសោធន៍នៃការផ្ញើសារដ៏លឿនសាមញ្ញនិងសុវត្ថិភាព វាអាចត្រូវបានប្រើនៅលើទូរស័ព្ទទូទាំងពិភពលោក

តើអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វឿការជាមួយកម្មវិធី Antares Chat យ៉ាងម៉េច

1. ទាញយកនិងដំឡើង

ទាញយកកម្មវិធីនៅ Play Market សម្រាប់ Android ឬនៅ AppStore សម្រាប់ IOS អ្នកក៏អាចធ្វើនេះនោលើវេបសៃ antares.social ដោយចុចរូបតំណាងនៃប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក

2. ការចុះឈ្មោះ

សូមចុចរូបតំណាង «ការចុះឈ្មោះ» នៅកម្មវិធី Antares Chat ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ antares.socialantares.social រូបភាពអេក្រង់
សូមចុចរូបតំណាង «ចុះឈ្មោះ» សរសេរអ៊ីមែល ការចូលនិងពាក្យសម្ងាត់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយបញ្ជាក់ទិន្នន័យដែលបានសរសេរ រូបភាពនៃពាក្យសុំចុះឈ្មោះ

3. ការចូល

សូមសរសេរការចូលនិងពាក្យសម្ងាត់នៅកម្មវិធីនិងបញ្ជាក់ទិន្នន័យ រូបភាពអេក្រង់

4. ការអញ្ជើញនិងស្វែងរកអ្នកនិយាយ

ជម្រើសទី 1

ស្កេនលេខកូដ QR ពីកម្មវិធីរបស់មិត្ត
រូបភាពអេក្រង់

ជម្រើសទី 2

បង្កើតបន្ទប់ជជែកកំសាន្តថ្មីហើយរកឃើញមិត្តនៅការស្វែងរកដោយប្រើការចូល ចុច «ទំនាក់ទំនងថ្មី»
រូបភាពនៃពាក្យសុំចុះឈ្មោះ

5. ការ​ទំនាក់ទំនង

ការ​ឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អនៅ Antares Chat
រូបភាពអេក្រង់ រូបភាពអេក្រង់